Get Adobe Flash player

Het verleden van Molema VOF heeft een lange voorgeschiedenis gehad zowel in de molen- en in de restauratiebouw.


roemelingHet ontstaan van Molema VOF kunnen wij op juiste wijze weergeven naar aanleiding van een interview van de heer Albert Roemeling in mei 1981, dhr. Roemeling was de oprichter van het molen- en restauratiebedrijf Roemeling.

logoroem
(Bron: Winschotercourant mei 1981)

In het kort weergegeven,verwoordt de heer Roemeling zijn levensloop als volgt: Vijf- en zeventig jaar geleden werd ik geboren in een brugwachtersgezin te Scheemda. Mijn vader was namelijk brugwachter bij de bascule brug, gelegen over het oude - thans gedempte -Wnschoterdiep, ter hoogte van het huidige Scheemder postkantoor.
Ik ben dus geboren en getogen Scheemder. Ik heb, uitgezonderd de drie jaar dat ik beroepshalve te Nieuw-Scheemda moest wonen, dit tot groot ongenoegen van mijn vrouw, mijn hele leven gewoond en gewerkt te Scheemda. Direct na het verlaten van de lagere school en niet meer leerplichtig zijnde, moest ik aan de slag en werd ik als leerling - timmerman te werk gesteld bij mijn broer Wubbo Roemeling die een aannemersbedrijf had aan de Dwarslaan te Scheemda. Daar heb ik tot mijn 18e gewerkt en het timmermansvak grondig geleerd. Ik had geen last van hoogtevrees en liep zonder blikken of  blozen over hoog boven de grond aanwezige balken en gebinten. Deze capaciteiten werden ook ontdekt door de destijds aan de Hogeweg te Scheemda wonende molenbouwer en restaurateur H.Wiersema, die daarom veel interesse voor mij had, te meer omdat ik tevens behoorlijk kon omgaan met allerlei soorten gereedschap. Ik ging dus in dienst bij Wiersema. In die tijd ik spreek nu over dertiger jaren, zijnde het hoogte punt van een economische crisis periode, werden er nagenoeg geen molens gebouwd en aan de bestaande molens slechts de noodzakelijkste reparaties verricht, aangezien de molenaars, wiens beroep slecht werd gehonoreerd, die reparaties zelf moesten bekostigen. Dit had tot gevolg, dat ik in het laatst van de dertiger jaren halve dagen werkte als molenrestaurateur en halve dagen als timmerman. Er moest immers brood op de plank komen en de lonen waren in die tijd erg laag, in feite te laag om behoorlijk van te leven en nog juist voldoende om zeer karig over eind te blijven. Deze twee slachtige functie vervulde ik tot mei 1940, toen ons land bij de Tweede wereldoorlog betrokken geraakte. Toen moesten alle door wind - en water kracht aangedreven molens weer volop draaien, te gevolge hiervan er weer ruim voldoende werk aan de winkel was voor de molenbouwers en molenrestaurateurs. Ik bleef echter ook nog enigszins betrokken bij het timmermans vak en aangezien je in die dagen beter een “klein baasje” kon zijn, dan een “grote knecht”  verwierf ik de nodige papieren om mij als timmerman - aannemer te kunnen vestigen. Ik kon mij, hetgeen ik mede omwille van mijn vrouw wel gaarne had zien gebeuren, niet te Scheemda vestigen, aangezien daar reeds twee aannemers gevestigd waren. Vandaar dat ik daarvoor in 1942 uitweek naar het dorp Nieuw - Scheemda, waar ik tot kort naar de bevrijding in 1945 als zodanig heb gefunctioneerd. Toen zijn we namelijk weer naar Scheemda verhuisd, waarmee mijn vrouw zeer ingenomen was, want die kon in Nieuw - Scheemda niet aarden. Door een van mijn gezin gelukkige omstandigheid konden we te Scheemda gaan wonen en in het huis van mijn ouders aan de Poststraat.


Volop werk:hogeweg

Naar dat wij te Scheemda onze draai weer hadden gevonden, kochten wij daar de stelmakerij van Harm Possel en in dat Hogeweg staande zaken pand begon ik in 1945 te werken als zelfstandige molenmaker. Mijn werkzaamheden als timmerman - aannemer hield ik echter ook aan. Tijdens de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog was er voor de molenbouwer volop werk. Veel kapot geschoten molens werden of afgebroken, of gerestaureerd. We hebben verschillende door oorlogs handelingen onherstelbaar beschadigde molens moeten slopen. Dieverse molens zijn echter door bemoeiing van de inmiddels in het leven geroepen vereniging “De Hollandse Molen” gerestaureerd en derhalve behouden gebleven. Ook hebben wij diverse molens verplaatst, het ging bijvoorbeeld het geval is geweest met een destijds te Scheemda aanwezige oliemolen, die we verplaatst hebben naar Vrieschelo. Voorts hebben wij de zwaar gehavende molen “Aeolus” te Farmsum gemeente Delfzijl op een andere plaats weer opgebouwd.


  roescheemda1   roescheemda2

Ongeveer 1000 molens in Nederland:

Mijn werk in de molenmakerij heeft hoofdzakelijk bestaan uit restauratie. Ik heb als zodanig in geheel Nederland, doch ook in West - Duitsland gewerkt. In ons land zijn momenteel nog 20 molenbouwers - restaurateurs, die samen ongeveer duizend in Nederland aanwezige molens moeten onderhouden. Al deze molens vallen sinds de vijftiger jaren onder monument zorg. Persoonlijk ben ik eigenlijk niet meer bij het molenmakersbedrijf betrokken. Wel pruts ik nog wat in de werkplaats en verricht ik nog wat voor het bedrijf, dat ik enkele jaren geheel heb overgedragen aan mijn schoonzoon Cor Molema, af en toe nog wat hand - en spandiensten. Mijn tijd als molenbouwer behoord tot het verleden en gelukkig heb ik nog bij mijn leven de verantwoording voor dat bedrijf aan een goed vak man kunnen toe vertrouwen, want mijn schoonzoon is reeds 20 jaar in het vak werkzaam. Het bedrijf is in alle opzichten goed gezond en heeft voldoende werk. Er is dus voldoende werk en dat zal er, gezien de werk verdeling door monumentzorg, voorshands ook wel blijven.

 

Interview Cor Molema Dgp 1-12-2000
 
cormolemaMolenmaker Cor Molema stopt na 43 mooie jaren (foto Bron: dejee fotografie)
(er is geen opleiding, je leert het in de praktijk)
 
 
Albert Roemeling is degene,die Molema de kneepjes van het vak bijbracht. Roemeling zat met zijn zaak in het centrum van het dorp Scheemda.
,,Hij was mijn schoonvader. Ik was begonnen als loodgieter, als vijftienjarig jongetje, vervolgens werd ik drukker van beroep en daarna ging ik in dienst en daarna heb ik me laten omscholen tot timmerman. Op mijn 22ste ben ik bij mijn schoonvader begonnen in 1957. Beetje bij beetje leerde hij het vak. ,, Een echte opleiding is er nog steeds niet, je moet het in de praktijk leren. Eén van mijn eerste klussen was de restauratie van de molen Edens te Winschoten.logoroem2 Een heel bijzondere opdracht was de restauratie van de molen Aeolus in Delfzijl. Die moest worden verhuisd naar Farmsum. Maar bij die verhuizing is achtkant gevallen, we moesten toen een volledig nieuwe achtkant bouwen". Molema nam in 1972 het roer van Roemeling over en bleek als zijn schoonvader in staat de orderportefeuille goed gevuld te houden.

,,Werk hebben we altijd wel gehad. Er waren wel eens mindere perioden maar het is altijd goed gegaan". Bij de meeste opdrachten ging het om restauraties maar Molema werd ook gevraagd enige nieuwe molens te bouwen.
 
In ,, Bremerhaven hebben we een standaardmolen neergezet, de oude molen daar was opgebrand. In Werlte is ook een nieuwe gebouwd. Dat vind ik toch het mooiste, een molen van de grond af aan opbouwen".
 
Een nieuwe molen werd er ook gebouwd in Fulton, aan de oevers van de Mississipi. Een droomklus, die nog niet zo lang werd afgerond. Molema was bij de officiele opening aanwezig en genoot met volle teugen. ,, Het was een prachtige gebeurtenis. Het waren ontzettend aardige mensen". De klus in de States toont, dat er niet alleen molens in Nederland staan. In Duitsland zijn er natuurlijk vele, in Frankrijk ook. Molema heeft zelfs contacten met Canada en Brazilie, het gevolg van internet. Met internet had Molema in het verleden niet te maken." ,, Er is natuurlijk meer veranderd, het gaat meer machinaal. Vroeger was het zwaar werk, nu valt het mee. Maar het restaureren en bouwen van molens is natuurlijk niet echt veranderd, de technieken zijn gelijk gebleven".

 

 


Molema vind het na 43 jaar mooi geweest. De opvolging is gewaarborgd. Erik Ufkes en zijn schoonzoon Guus Zantinga zijn sinds vijf jaar mede-eigenaar en zetten de vennootschap onder firma voort. Beiden hebben een mooi bedrijfspand bij het industrieterrein Eextahaven tot hun beschikking en werk blijft er volgens Molema zeker. ,, Er moeten altijd restauraties worden verricht. Het is in al die jaren trouwens opwaarts gegaan wat het werk betreft, het ziet er goed uit". Molema zal zelf nog regelmatig een kijkje komen nemen maar hij gaat toch vooral genieten van het leven. Vissen en zingen in koor, het zijn twee grote hobby's.

(Certificaten van verdienste)certificaat_verdiensten_1

verdiensten_2